+31-6 1412 5696 Info@titsing.de
Selecteer een pagina

Over jouw doelgroep B2B.

De levensduur die je hebt aangegeven en voor welk geslacht er hoofdzakelijk werkt in jouw formulier zijn:
Levensduur: jaar.
Geslacht: (over het algemeen)
De kwaliteit van jouw communicatie richting bedrijven wordt sterk beïnvloed door de schrijfstijl en de target op het soort bedrijf dat je aanspreekt.
Schrijf jouw post voor in die branche en niet algemeen.
Let daarbij ook op de branche. betekent dus ook op voor die branche met de bijbehorende omgang en taalgebruik schrijven.

Schrijven voor bedrijven:

Zoek op groepen of onderwerpen die de branche en de beroepen omvatten, op deze manier kun je veel gerichter schrijven.
De grootte van het bedrijf in omzet en aantal werknemers is belangrijk voor de thema’s van jouw communicatie, grote bedrijven communiceren formeler en minder direct dan kleine bedrijven.

Let ook op de bedrijfsvorm van jouw doelgroep en ga hier als volgt mee om:
:

Waar trekt jouw doelgroep waarde (value) uit?

De maatschappelijke betrokkenheid van jouw doelgroep is een kans waar je op kunt inspelen als je contact zoekt. Bedrijven hebben op basis van deze betrokkenheid telkens een andere level van risico assessment, interesse in nieuwe diensten, bezwaren voor jouw dienst. Als je die vooraf in kunt schatten kun je daar op inspelen en vermijd je verrassingen.

Over het algemeen betekent dit dat je hier creatief mee om moet gaan. Spreek de zelfde taal als het bedrijf en de branche. Als jouw benadering goed is en het product en service genoeg waarde hebben ondervindt je minder weerstand, met meer kans op succes.

Aan welke waarden wordt gerefereerd?

Deze waarden zijn normen of idealen waarmee we acties, mensen, dingen of situaties evalueren. Schoonheid, eerlijkheid, gerechtigheid, vrede, vrijgevigheid zijn allemaal voorbeelden van waarden die veel mensen onderschrijven. Bij het denken over waarden met betrekking tot de doelgroep is het goed te begrijpen waar de waarde focus ligt bij het aanschrijven van jouw doelgroep. Iemand met persoonlijke waarden zal meer geïnteresseerd zijn in de functionaliteit van jouw dienst of product terwijl met esthetische waarden het uiterlijk belangrijk gevonden wordt.

Waar men koopt, hoe, wat en waarom men koopt is een belangrijke schakel in de doelgroep. Als er te achterhalen valt waarom een bepaald product gekocht wordt en waarom daar en niet elders kun je daar op inspelen.
Spiegel het antwoord dat je hebt gegeven in samenhang met bovenstaande antwoorden aan jouw producten en doelgroep.

Dit was jouw antwoord op het wie, wat, waar en waarom:
Waar opereert de doelgoep: Dit zijn de budgetten: De budgetten zijn per beschikbaar en worden beslist door de

Samenvatting Doelgroep:

Levensduur: jaar met gemiddeld gezien: Branche en Beroep: en Omvang bedrijf: werknemers
Type / Rechtsvorm : Activiteit: met: als waardensysteem
Waar: Locatie Budget en bevoegdheid: , en bevoegdheid ligt bij

Verstuur uitslag B2B